Wydarzenia

Lekcje biblioteczne

16 marca 2016 r. Agnieszka Kutermankiewicz i Katarzyna Malinowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach spotkały się z uczniami Centrum Edukacji Milenium (Gimnazjum Społecznego Milenium i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Milenium) na lekcjach bibliotecznych. Pierwsza część zajęć była rozmową o wierszu Wisławy Szymborskiej „Mapa”, druga dotyczyła zawodu bibliotekarza. Spotkanie zakończyło się konkursem czytelniczym.