Wydarzenia

Konferencja „Jestem trendy – wybieram bibliotekę”

Miejska Biblioteka Publiczna, Biblioteka Pedagogiczna i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach były organizatorami konferencji „Jestem trendy – wybieram bibliotekę”, która odbyła się 14 maja 2015 r. Celem konferencji było kształtowanie właściwych postaw i zachowań czytelniczych dzieci i młodzieży, poznanie elementów oddziaływania literatury w pracy biblioterapeutycznej, poznanie indywidualnych potrzeb czytelniczych dzieci i młodzieży na przykładzie wybranych bibliotek. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach gościła: dr Alinę Brzuskę-Kępę z Uniwersytetu Łódzkiego, Tomasza Staronia – bibliotekarza Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach, Katarzynę Wojenkę  - bibliotekarza Zespół Szkół Integracyjnych w Skierniewicach, Katarzynę Malinowską – bibliotekarza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach, dr Beatę Krokocką – z Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach i Kacpra Trzaskę z Biblioteki Narodowej.